Podujatia

Nie

Odborný seminár 25.10. 2016

25.10. 2016, 13:00

Pozývame Vás na Odborný seminár Ústavu etnológie SAV, na ktorom naša kolegyňa Mgr. Ivana Šusterová predstaví publikáciu Život olašských žien. Podujatie sa bude konať v utorok 25. októbra 2016 o 13:00 v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava. 

Etnológia v treťom tisícročí: témy, metódy, výzvy

19.-21.10. 2016

Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 70. výročia založenia Ústavu etnológie SAV pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Podujatie sa uskutoční 19.-21. októbra 2016 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

Program konferencie NÁJDETE TU.

Noc výskumníkov 2016

30.9.2016

Ústav etnológie SAV sa na tohtoročnej Noci výskumníkov 2016 prezentuje stánkom na tému inakosti. Aktivity sú prepojené s témami našich výskumov, ktoré sa snažia odpovedať na otázku “Čo nás odlišuje?”

Správu z podujatia si môžete prečítať TU.

1. letná škola pre PhD študentov NAIRS

22.-25.8.2016

Ústav etnológie SAV v Bratislave, ako jedna z piatich zakladajúcich inštitúcií Siete akademických inštitúcií pre rómske štúdiá (Network of Academic Institutions in Romani Studies - NAIRS), v týchto dňoch organizuje 1. letnú školu doktorandov. Na letnej škole sa zúčastňuje 16 PhD študentov z Fínska, Rumunska, Estónska, Ukrajiny, Srbska, Veľkej Británie, Nórska, Islandu, Českej republiky, Slovenska a Číny, ktorí sa vo svojich výskumoch zameriavajú na výskumy a štúdium romistických tém.

Prezentácia novej publikácie Čierno-biele svety

7.7. o 16:00

Pozývame vás na slávnostnú prezentáciu publikácie Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič (eds.)). Prezentácia spojená s autogramiádou a diskusiou s autormi sa uskutoční 7.7. o 16:00 hod. v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 v Bratislave. 

Výstava k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV

17.6. 2016

V polovici júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave uskutočnil slávnostný laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV.

PhD. konferencia 2016

7.6. 2016, 13:00 hod.

Pozývame Vás na tohtoročnú PHD. konferenciu, ktorá sa uskutoční v utorok 7.6. 2016 o 13:00 hod v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19. 

Laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV

17.6. 2016 od 15:00

Slávnostné stretnutie milovníkov etnológie, na ktorom budeme prezentovať pôsobenie nášho pracoviska a jeho významné výsledky. 

Romani Studies in Sweden and Finland

29. 6. 2016 o 16:00

Na odbornom seminári ÚEt SAV 29. 6. 2016 o 16:00 vystúpi Prof. Kimmo Granqvist  (Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki; Södertörn University, the Centre for Baltic and East European Studies /CBEES/, Stockholm) s prednáškou Romani Studies in Sweden and Finland. Seminár bude v anglickom jazyku.