Podujatia

Nie

Prezentácia novej publikácie Čierno-biele svety

7.7. o 16:00

Pozývame vás na slávnostnú prezentáciu publikácie Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič (eds.)). Prezentácia spojená s autogramiádou a diskusiou s autormi sa uskutoční 7.7. o 16:00 hod. v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 v Bratislave. 

Laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV

17.6. 2016 od 15:00

Slávnostné stretnutie milovníkov etnológie, na ktorom budeme prezentovať pôsobenie nášho pracoviska a jeho významné výsledky. 

Romani Studies in Sweden and Finland

29. 6. 2016 o 16:00

Na odbornom seminári ÚEt SAV 29. 6. 2016 o 16:00 vystúpi Prof. Kimmo Granqvist  (Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki; Södertörn University, the Centre for Baltic and East European Studies /CBEES/, Stockholm) s prednáškou Romani Studies in Sweden and Finland. Seminár bude v anglickom jazyku.

Výstava k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV

17.6. 2016

V polovici júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave uskutočnil slávnostný laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV.

PhD. konferencia 2016

7.6. 2016, 13:00 hod.

Pozývame Vás na tohtoročnú PHD. konferenciu, ktorá sa uskutoční v utorok 7.6. 2016 o 13:00 hod v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19. 

Odborný seminár 24. 5. 2016

24. 5. 2016 o 13:00

Na odbornom seminári ÚEt SAV 24. 5. 2016 o 13:00 bude Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. prezentovať výsledky projektu VEGA 2/0001/13: Stravovacie modely obyvateľstva Slovenska v období socializmu.

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ÚEt SAV

24.5. 2016 o 10:00

24.5. 2016 o 10:00 sa bude v zasadačke Filozofického ústavu SAV na 4.poschodí konať výberové konanie riaditeľa/riaditeľky ÚEt SAV za účasti členov a členiek akademickej obce. 

Odborný seminár 26. 4. 2016

26. 4. 2016 o 13:00

V utorok 26. 4. 2016 o 13:00 sa bude konať celoústavný seminár, na ktorom vystúpi Mgr. Jan Hlavinka, PhD. s príspevkom European Holocaust Research Infrastructure 2. 

Approach and Experience of Nansen Center for Peace and Dialogue / Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue

2.3. 2016, 10:00-13:00

Ústav etnológie SAV a Nansen Dialogue Network Vás pozývajú 2. 3. 2016 na workshop Approach and Experience of Nansen Center for Peace and Dialogue / Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue. Podujatie sa uskutoční v budove Ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19 v zasadačke v podkroví a bude prebiehať v anglickom jazyku.