Podunajský kompas

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, ako spoluriešiteľ medzinárodného projektu s názvom Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants - akronym DRIM) v rámci schémy EÚ Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020, v týchto dňoch spúšťa komplexný informačný internetový portál pre migrantov - Podunajský kompas. 
Podunajský kompas v kontexte Slovenskej republiky bude prehľadne prezentovať širokopoňaté aktuálne informácie, o ktoré majú migranti tradične veľký záujem, napr. z oblasti príchodu a pobytu, pracovného trhu, vzdelávania, každodenného života, zdravotných služieb a výučby slovenčiny, a to vo viacerých relevantných jazykových mutáciách - slovenčine, angličtine, ukrajinčine, srbčine a vietnamčine. Túto  informačnú platformu možno nájsť už teraz na internetovej stránke http://sk.danubecompass.org/; v najbližšom období bude plne skompletizovaná.

https://www.youtube.com/watch?v=1uQD8VLOxxc

V prílohe možno nájsť na voľné stiahnutie a šírenie propagačné a informačné materiály k Podunajskému kompasu v elektronickej podobe.

Nie