Podunajský kompas na 6. ročníku Fóra o integrácii

Dňa 10. októbra 2018 sa tematický expert projektu DRIM (Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov - Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants) RNDr. Boris Divinský zúčastnil v mene slovenského partnera projektu - Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV - na medzinárodnej konferencii, organizovanej Ligou za ľudské práva v Bratislave. Liga je jednou z popredných mimovládnych organizácií v Slovenskej republike, zaoberajúcich sa problematikou migrantov a utečencov, najmä ich právnym zastupovaním, poradenstvom a pomocou.
Uvedená konferencia predstavovala už šiesty ročník tzv. Fóra o integrácii, t. j. platformy, kde sa stretávajú odborníci z praxe, presadzovania politík, výskumu a členovia komunít migrantov, a to zo Slovenska aj zahraničia, a diskutujú o aktuálnych otázkach súvisiacich hlavne s integráciou migrantov do spoločnosti. Šiesty ročník Fóra predstavil inšpiratívne príklady integrácie cudzincov z rôznych miest Európy, ako aj migračné výskumy hlavne z oblasti zamestnávania cudzincov v SR. V tomto kontexte tematický expert DRIM Boris Divinský informoval osobne jednak riaditeľku Ligy za ľudské práva, p. Števulovú, o nedávno spustenom Podunajskom kompase, jednak distribuoval na mieste pre všetkých prítomných cca 50 kusov propagačných materiálov - skladačky a letáky - o podstate, cieľoch, aktivitách a výstupoch projektu DRIM a špeciálne Kompasu.

Ďalším benefitom účasti na uvedenom fóre bolo neformálne stretnutie s vysokým reprezentantom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Slovenskej republike p. Slamom, riaditeľom Migračného informačného centra. IOM ako najvýznamnejšia migračná organizácia v SR poskytla pomoc už desaťtisícom migrantov v krajine – z tohto dôvodu Boris Divinský načrtol reprezentantovi IOM možnosť participovať na zabezpečení prevádzky unikátnej informačnej platformy Podunajský kompas po skončení projektu DRIM ako otázku na ďalšie rokovania. Súčasne bolo reprezentantovi IOM odovzdaných opäť cca 50 kusov skladačiek a letákov DRIM za účelom propagovania projektu prostredníctvom ich kanálov.

https://www.hrl.sk/sk/co-robime/vzdelavanie/forum-o-integracii-2018

https://www.hrl.sk/en/our-work/education/integration-forum-2018
 

Galéria: 
Nie