Podunajský kompas na V. kolokviu Asociácie Informačných Centier

12. októbra 2018 sa v Nitre spolupracovníčky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Sandra Katrincová a Galya Terzieva zúčastnili V. kolokvia Asociácie Informačných Centier.
V rámci stretnutia predstavila G. Terzieva stránku Podunajský kompas, zameranú na ekonomickú integráciu migrantov. Spolu s prezidentkou AiCES Ivonou Fraňovou spoločne diskutovali o používaní Podunajského kompasu v kamennej sieti centier, rozširujúc tak nielen ich ponuku o novú agendu, ale aj záber na novú cieľovú skupinu - nových obyvateľov Slovenska. Asociácia sa rozhodla Podunajský kompas natrvalo umiestniť na svojej internetovej stránke http://www.aices.sk/ a svojim pracovníkom odporučila nástroj začať používať v bežnej praxi.
Galéria: 
Nie