Populism East and West: In search for new prospects of an old phenomen

9.–10.4. 2005

Medzinárodný workshop organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. Podujatia sa zúčastnilo 16 prezentujúcich zo 6 krajín, vrátane pracovníkov ÚEt SAV (O. Danglová, E. Krekovičová a J. Podoba). Jednu sekciu viedla G. Kiliánová. Podujatie podporila Nadácia Fridricha Eberta.

Miesto konania: Bratislava