Pozvánka na odborné semináre

Ústav Etnológie SAV Vás pozýva na odborné semináre, ktoré sa uskutočnia v októbri až decembri 2013 v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej ulici č. 19, v Bratislave o 13:00 hodine.

22. október 2013, 13:00
Gabriela Kiliánová (Ústav etnológie SAV):
Úloha sociálnych a humanitných vied v súčasnej spoločnosti (Prípad Slovensko)
 
19. november 2013, 13:00
Alexandra Bitušíková (Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici; národná delegátka pre socio-ekonomické a humanitné vedy v programe EÚ Horizont 2020 a členka Prierezovej pracovnej skupiny prioritnej oblasti výskumu a vývoja pre spoločenské a humanitné vedy pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu):
Horizont 2020 – program Európskej únie na podporu vedy, výskumu a inovácií v období 2014 - 2020 v oblasti socio-ekonomických a humanitných vied
 
26. november, 13:00
Daniel Luther (Ústav etnológie SAV):
Bratislava – multikultúrne alebo polykultúrne mesto?

Peter Salner (Ústav etnológie SAV):
Medzivojnová Bratislava: mýtus trojjazyčného mesta
 
10. december 2013, 13:00
Tomáš Hrustič (Ústav etnológie SAV):
Koncept úžery v segregovaných rómskych osadách
 

Nie