Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. V úsilí o dôstojný život

16.6.2022 od 9:00
V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční  16. 6. 2022 od 9.00 v priestoroch Kongresového centra Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej. 
Konferencia je podporená v rámci projektu grantovej agentúry APVV 17-0141 Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve. 

Program konferencie nájdete tu

Prílohy: