Pracovný seminár o výskume rituálov v súčasnosti

20.11. 2018 13:00

Pozývame Vás na pracovný seminár o výskume rituálov v súčasnosti, ktorý organizuje projekt Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie) VEGA č. 2/0062/17.

Seminár bude v utorok 20. 11. 2018 o 13. hod. v podkrovnej zasadačke budovy Ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej ul. 19 v Bratislave.

Podkladom na diskusiu budú:

  • prednáška členky projektu Alexandry Bitušíkovej (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV): Úloha mestských slávností pri formovaní identity mesta a jeho marketingu, ktorá odznela na konferencii SIEF City Rituals (Bukurešť, 7. – 9. 11. 2018),
  • prehľad aktuálne skúmaných tém, prezentovaných na spomenutej konferencii SIEF (Alexandra Bitušíková) a
  • prednáška hosťa Petra Maňa (Ústav religionistiky FF Masarykovy univerzity Brno, ČR): Rituálne signalizovanie ako adaptačná stratégia marginalizovaných skupín.