Prednáška PhDr. Romana Kecku, PhD.

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Ústav etnológie SAV Vás srdečne pozývajú na prednášku PhDr. Romana Kecku, PhD.

Prednáška je tematicky zameraná na problematiku moci v rímsko-katolíckej cirkvi a jej názov je: Čo si môže dovolit pápež? Štruktúry a mechanizmy moci v rímskokatolíckej cirkvi.

Podujatie sa koná 15. mája 2013 o 16.00 h. v zasadacej miestnosti SAV (5. posch.) na Klemensovej ul. 19 v Bratislave.

Nie