Prémia Literárneho fondu pre PhDr. Juraja Zajonca, CSc.

Literárny fond udelil Jurajovi Zajoncovi Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 za dielo Premeny vlákna.
Literárny fond - Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy -  udelil PhDr. Jurajovi Zajoncovi, CSc. v kategórii spoločenských vied Prémiu za dielo Premeny vlákna, ktoré v roku 2012 vydalo vydavateľstvo Edition Ryba. Ocenený si prémiu prevzal 19. septembra 2013 v Bratislave v Zichyho paláci na slávnostnom odovzdávaní cien a prémií Literárneho fondu.

 


 
Nie