Prezentácia grantového projektu VEGA

24. 2. 2015

Ústav etnológie SAV Vás pozýva na prezentáciu grantového projektu VEGA

Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia

riešeného v Ústave etnológie SAV v rokoch 2011 – 2014 pod vedením Mgr. Tatiany Podolinskej, PhD.

Prezentácia sa uskutoční v utorok 24. februára 2015 o 13:00 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.

Predpokladaná doba stretnutia: 2 hodiny (aj s diskusiou).