Prezentácia knižných publikácií Ústavu etnológie SAV vydaných v spolupráci s vydavateľstvom VEDA

10.5. 2018 13:00
Ústav etnológie SAV a VEDA, vydavateľstvo SAV, Vás 10. mája 2018 o 13. hodine srdečne pozývajú na prezentáciu knižných publikácií Ústavu etnológie SAV, ktoré vyšli v spolupráci s VEDOU, vydavateľstvom SAV

Podujatie sa bude konať v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, na Štefánikovej 3 v Bratislave.

Predstavené budú nasledujúce publikácie:

  • Monika VRZGULOVÁ - Ľubica VOĽANSKÁ - Peter SALNER: Rozprávanie a mlčanie: medzigeneračná komunikácia v rodine
  • Zuzana PANCZOVÁ: Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie
  • Adam WIESNER Jediná jistota je změna. Autoetnografie na transgender téma
  • Zuzana BEŇUŠKOVÁ Občianske obrady na Slovensku