Prezentácia novej vedeckej monografie Arneho B. Manna Rómski kováči na Slovensku

Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa v priestoroch ÚĽUV-u v Bratislave konala prezentácia novej vedeckej monografie Arneho B. Manna Rómski kováči na Slovensku / Roma Blacksmiths in Slovakia. Vznikla ako výstup projektu VEGA s názvom Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti. Na jeho riešení v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v rokoch 2014 – 2016 sa ako spoluriešiteľ podieľal A. B. Mann.
Vydanie publikácie podporil aktuálne riešený projekt VEGA s názvom Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí. Publikácia je vôbec prvou knižnou publikáciou o rómskom kováčstve ako významnom fenoméne kultúrnej histórie Slovenska. Aj v etnologickom poznaní hmotnej kultúry a jej sociálnych súvislostí znamená mimoriadny prínos. ÚĽUV knihu vydalo vo svojej edícii reprezentatívnych monografií nazvanej Tradícia dnes v paralelnej slovensko-anglickej jazykovej podobe s rozsiahlou obrazovou zložkou. Redaktorkou knihy za Vydavateľstvo ÚĽUV je Diana Némethová. Vedeckú redakciu rukopisu urobil Juraj Zajonc z ÚESA SAV.

Vydavateľstvo a autor pozvali na prezentáciu nielen redaktorov, grafičku a prekladateľku, ktorí spoločne prispeli k pútavej podobe knihy, ale tiež rómskych kováčov, ktorí boli kľúčovými informátormi autora pri jeho výskumoch. Ich rozprávania spracoval spolu s údajmi z vedeckej zbierky ÚESA SAV a z mnohých múzeí na Slovensku do piatich rozsiahlych kapitol tvoriacich obsah publikácie. Po príhovore Diany Némethovej a Juraja Zajonca sa A. B. Mann v príhovore ladenom ako poďakovanie zastavil pri každom zo svojich spolupracovníkov.
Symbolický krst publikácie sa odohral na improvizovanej nákove: autor knihu na nej držal v kováčskych kliešťoch a jeden z kováčov ju „vykul“ – poklopal po nej kováčskym kladivom. Na pozvanie autora na podujatí zaznela hudba v podaní huslistky Barbory Botošovej s gitarovým sprievodom.
 

Galéria: 
Nie