Príprava kooperácie Ústavu etnológie SAV s Universität Wien

Vnútroústavný projekt

Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV

Meno riešiteľky v ÚEt SAV: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Evidenčné číslo projektu: 36/2015

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.10.2015 - 31.10.2015

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2015
Typ projektu: