Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

Anglický názov projektu: The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0064/21
Začiatok projektu: 01.01.2021
Koniec projektu: 31.12.2024
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: PhDr. Juraj Zajonc, CSc., Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.,
Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD., Mgr. Tomáš Winkler, PhD.
 

V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnejponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomtoprocese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacovanénovými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti aumelecké novotvary nazývané eventami (Gebhardt 2000: 18). Eventy – vopred strategicky koncipované acielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie akolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvaťako proces „eventizácie“ (Hitzler 2011: 19), zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahovsviatkov a festivít aj na Slovensku. Navrhovaný projekt si kladie za cieľ mapovať prejavy procesu eventizácie akoncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.
Typ projektu: