Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

Číslo projektu: 8/2004

Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.

Zástupca vedúceho: Soňa Pavuková

Riešitelia: Mgr. Katarína Nováková

Doba riešenia projektu: 02. 2004 – 02. 2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: