Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

Číslo projektu: 8/2005

Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.

Zástupkyňa vedúcej: Soňa Pavuková, Mgr. 

Riešiteľka:  Katarína Nováková, Mgr.

Doba riešenia projektu: 02. 2004 – 02. 2007

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: