​Projekt Uaxactún 2010 – 2011

Multilaterálny výskumný projekt - Monumentos de Uaxactún 2010–2011

Nositeľ projektu: Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) v Bratislave 

Riešiteľka v ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.3.2010–31.12.2011 

Evidenčné číslo projektu: PÚ/2010, PÚ 2011 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2011
Typ projektu: