Projekt Uaxactún 2010 – 2013

Multilaterálny projekt

Project Uaxactún 2010 – 2013

Nositeľ projektu: Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) v Bratislave 

Riešiteľka v ÚEt SAV: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.3.2010 – 31.12.2013

Evidenčné číslo projektu: PÚ 2010, PÚ 2011, PÚ 2012, PÚ 2013

Dosiahnuté výsledky:
Terénny etnografický výskum v lokalite: Proyecto Uaxactún 2013, operácia 18, etnografia de Uaxactun (historias de asusto) 31.3. - 15.5. 2013.

Domáce odborné podujatie: PODOLINSKÁ, T. Projekt Uaxactún (2009-2013) – predstavenie projektu a odborného výskumu. [34 tabúľ ppt] Odborný seminár ÚEt SAV. Organizátor: ÚEt SAV, Bratislava. Bratislava 19.3.2013.

Popularizačná prednáška: PODOLINSKÁ, T.: Ako sa varí antropológia v „osade“ a v „pralese“. Odborná (popularizačná) prednáška pre študentov 2. a 3. ročníka a pedagógov BISLA. BISLA, Bratislava, 3.10.2013.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: