Medzinárodné

Transgeneračný prenos traumy holokaustu – prevencia a starostlivosť

1.1.2022 - 31.3.2024

Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.3.2024

SLOW MEMORY: TRANSFORMATIVE PRACTICES FOR TIMES OF UNEVEN AND ACCELERATING CHANGE (SlowMemo)

2021 - 2025

Nositeľ projektu: Notthingham Trent University, Notthingham, Veľká Británia (Prof. Jenny Wüstenberg)
Riešiteľka projektu za ÚESA SAV v. v. i.: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Doba trvania: 2021 - 2025

Transgeneračný prenos traumy holokaustu – prevencia a starostlivosť

2022 - 2024

Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.3.2024