Medzinárodné

Matica slovenská v Juhoslávii

1999 - 2002

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí
Platnosť dohody: 1999 - 2002

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

2001 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátori: V. Penčev –BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava
Doba riešenia: 2001 – 2003

Citizen and governance in knowledge based society

2003

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie – 7. priorita. Ústav etnológie SAV spolupracuje s Max Planck Institute of Social Anthropology Halle, Nemecko – na príprave projektu pre 6 RP EU. Projekt má názov Trust, Racionality and Cooperation, ktorý bol posudzovaný v roku 2003.
Koordinujúca inštitúcia: Max Planck Institute of Social Anthropology, Halle a n. Saale, Nemecko

Errinerungsorte in Österreich und der Slowakei – Analogien und Divergenzen

2000 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátor: prof. Hannes Stekl, Universität Wien, Rakúsko, koordinátorka za Slovensko - Dr. E. Mannová, HÚ SAV
Doba riešenia: 2000 – 2003

Napoleon Bonaparte im Lied Europas

2001 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Dr. Uli Otto, Universität Augsburg, Nemecko
Doba riešenia: 2001 – 2003

Správna rada

2001 – 2003

Medzinárodný projekt - projekt FOROST 
Do projektu je zahrnutých 8 európskych krajín: Poľsko, Česko, Slovensko, Juhoslávia, Bulharsko, Estónsko, Rusko, Nemecko
Koordinátor: prof. Klaus Roth, Institut für deutsche unvergleichende Volkskunde der Universität München

Bulhari na Slovensku – Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

2001 – 2003

Medzinárodný projekt - Predmetom výskumu je každodenný život Bulharov na Slovensku, transformácia ich každodennej kultúry, trvanie „etnických kódov“ v komunikačnej rovine v kontexte transformácie kultúr Slovenska a Bulharska
Participanti: ÚEt SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, ISKŠ FHV UMB, Banská Bystrica, Katedra folkloristiky a regionalistiky FF UKF, Nitra.

MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

2001 – 2003

Medzinárodná výmena je zameraná na výskumné témy: Kultúra a tradícia v koexistencii etnických skupín a Teoretické a metodologické problémy výskumu ľudovej kultúry.
Platnosť dohody: 2001 – 2003

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

2001 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátori: V. Penčev –BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava 
Doba riešenia: 2001 – 2003 

Pamäť žien za socializmu

1996 – 2003

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Filozofická fakulta UK Bratislava, doc. Z. Kiczková 
Partner: Open Society Fund