Medzinárodné

Transformácie kultúry a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Súčasné procesy a historické kontexty

2014 - 2019

Bilaterálny projekt
Transformation of culture and society in Serbia and Slovakia. Contemporary processes and historical contexts
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Gabriela Kiliánová, DrSc.

Etnokultúrne tradície a identita Bulharov na Slovensku

2001 – 2004

Medzinárodný projekt
Koordinátori: V. Penčev – BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt SAV, Bratislava
Doba riešenia: 2001 – 2003, predĺžené na rok 2004

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

2004

Medzinárodný projekt - je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk
Spoluriešiteľské pracovisko: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko

Česká/slovenská identita po holokauste

2002 – 2004

Medzinárodný projekt
Koordinátor: A. Heitlinger, Champlain University, Canada 
Doba riešenia: 2002 – 2004

European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2002 – 2005

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. HPMT-CT-2001-00225. Projekt je určený na výmenu doktoradov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.
Koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca´Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscaba

2002 – 2005

Medzinárodná dohoda - etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku
Platnosť dohody: 2002 – 2005 

Muzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

2001 – 2005

Medzinárodná dohoda - aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR 
Platnosť dohody: 2001 – 2005 

Muzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

2001 – 2005

Medzinárodná dohoda - Aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR

European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2002 - 2005

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. 51-98-9333-00/2001. Projekt je výmenou doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.
Koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca´Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf
Doba riešenia: 2002 - 2005 

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscaba

2002 - 2005

Medzinárodná dohoda - Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku 
Platnosť dohody: 2002 - 2005