Medzinárodné

Muzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

2001 – 2005

Medzinárodná dohoda - Aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR. 
Platnosť dohody: 2001 – 2005 

European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2002 – 2005

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. HPMT-CT-2001-00225. Projekt je bázou na výmenu doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.
Koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca ́Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf

Stavebná, architektonická a sociálna obnova panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave (bilaterálny projekt)

2003 - 2006

Projekt INTERREG IIIA. V partnerskej spolupráci s ÚEt SAV a Ústavom stavebníctva a architektúry SAV
Nositeľ projektu a koordinátor: Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, 
Rakúsko 
Garantka: Dr. Vera Mayer

​Žité susedstvo. Trnavský a Bratislavský regióny/ Dolné Rakúsko

2005 - 2006

Living Neighbourgood: Trnava and Bratislava District/ Lower Austria
Partnerská inštitúcia: Österreichische Gesellschaft für Menochenrechte, Wien, 
Österreich

Marie Currie Training Program: European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2002 – 2005

Medzinárodný projekt - 5. rámcový program. Projekt určený na výmenu doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami
Finančné zabezpečenie: Európske spoločenstvo
Koordinujúca inštitúcia: Universita Ca`Foscari, Diapertimento di Studi Storici, Benátky, prof. Stuart Woolf

​Exploratory Workshop and Network Building on Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European

2007

V4 Urban Spaces (International Visegrád Fund Small Project).
Evidenčné číslo projektu: Projekt na rok 2007. Podaný 1.12.2006
Nositeľ projektu a koordinátor: Research Institute of Ethnic and Minority Studies of HAS, Budapešť (HU) 

Stavebná, architektonická a sociálna obnova panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave

2003 – 2006

Medzinárodný projekt INTERREG IIIA
Koordinátorka: Dr. Vera Mayer, Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Rakúsko v partnerskej spolupráci s ÚEt SAV

Náboženstvo a hodnoty. stredo- a východoeurópska bádateľská sieť

2007

Medzinárodný projekt - Religion and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN)
Číslo projektu: 16/2007
Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe

2006 - 2007

Projekt International Visegrad Fund
Koordinátor a nositeľ projektu: Dr. Péter Apor, Pasts Inc., Institute of Historical Studies, Central European University, Ústav etnológie je spoluriešiteľskou organizáciou, na základe podpísaného pristúpenia k žiadosti o projekt z marca 2006