Ostatné

Hodnotové orientácie v 20. storočí: ich stabilita a zmeny

2004 – 2005

Pamiatke Adama Prandu
Číslo projektu: 5/2004
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Stratení susedia – Zabudnutá história

2004 – 2005

Medziskupinová komunikácia v období vojnového slovenského štátu: sociálna pamäť – lokálne interpretácie
Číslo projektu: 9/2004
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy

2002 – 2005

Centrum Excelentnosti SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

2002 - 2006

Centrum excelentnosti - Collective Identities in Modern Societies. Central European Region 
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV (spoluriešiteľ HÚ SAV) 

Aktivizácia vidieckeho priestoru v socioekonomickej a kultúrnej sfére

2004 - 2006

Číslo projektu: 2/2005
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Klenotnica ľudovej kultúry Slovenska

2004 - 2006

Číslo projektu: 7/2005 
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.,
Zástupkyne vedúceho: Marta Pastieriková, PhDr., CSc., Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Etnologické elektronické informačné databázy Ústavu etnológie SAV

2004 - 2006

Číslo projektu: 10/2005  
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

„ReUrbanMobil“ European Project Fifth Framework Programme

2005 - 2006

„ReUrbanMobil“ European Project Fifth  Framework Programme "Mobilising Reurbanisation on condition of demographic change“
Číslo projektu: 11/2005 
Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Výskum Rómov na východnom Slovensku

2006

International Visegrád Fund Scholarship - štúdijný pobyt v Ústave etnológie SAV, Bratislava
Zahraničný študent/Účastník štipendijného pobytu: Jann Grill, St. Andrew University, Veľká Británia 

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

2002 – 2006

Centrum Excelentnosti SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV