Ostatné

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2006 - 2007

Číslo projektu: 14/2005  
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc. 

Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

2004 - 2007

Číslo projektu: 4/2005
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc. 

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2005 - 2007

Číslo projektu: 6/2005
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc. 
Zástupca vedúceho: Peter Maráky, PhDr.

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 - 2007

Číslo projektu: 8/2005
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Soňa Pavuková, Mgr. 

Židovská komunita v období 1945-1989

2006 - 2007

Číslo projektu: 13/2006 
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 
Zástupkyňa vedúceho: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2006 - 2007

Číslo projektu: 14/2005  
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc.

Centrum excelentnosti COPART

2007

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV 
Zodpovedný riešiteľ za ÚEt SAV: PhDr. Peter Salner, DrSc. 

Sociokultúrna zmena v kontexte globalizačných a post-socialistických transformačných procesov; etnologická perspektíva

2011 - 2012

Vnútroústavný projekt
Sociocultural change in the context of the processes of globalization and post-socialist transformation - ethnological perspective
Číslo projektu: 29/2011
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Subjekty občianskej sféry ako faktor aktivizmu vidieka

2010 – 2012

Vnútroústavný projekt
Agents of the Civic Sphere as a Factor of the Rural Activism
Číslo projektu: 26/2010
Vedúci projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2009 - 2012

Vnútroústavný projekt
Ma bisteren – Holocaust of Roma people in Slovakia
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.
Číslo projektu: 12/2006