Ostatné

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2006 - 2009

Číslo projektu: 12/2005 
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.,
Zástupkyňa vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2006 - 2009

Číslo projektu: 12/2005  
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.
Zástupca vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít

2007 - 2009

Číslo projektu: 15/2007
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia

2007 - 2009

Číslo projektu: 18/2007 
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

​Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/ Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt.

2006 - 2009

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2008 - 2009

Číslo projektu: 6/2004 
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky, PhDr.

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2006 - 2009

Číslo projektu: 12/2005  
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.
Zástupca vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít

2007 - 2009

Číslo projektu: 15/2007
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.,
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.,

Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia

2007 - 2009

Číslo projektu: 18/2007
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Reflexia totalitných systémov (vzťah židovskej komunity a štátnej moci po roku 1945)

2008 - 2009

Číslo projektu: 20/2008
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúceho: Blanka Soukupová, PhDr., CSc.