Ostatné

Výskumná správa o výkone terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách

2009 - 2009

Projekt Fondu sociálneho rozvoja
Riešiteľské pracovisko: Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: T. Hrustič

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2008 – 2009

Číslo projektu: 6/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.
Zástupca vedúceho: Peter Maráky, PhDr.

Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

2006 – 2009

Číslo projektu: 12/2005
Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít

2007 – 2009

Číslo projektu: 15/2007
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia

2007 – 2009

Číslo projektu: 18/2007
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Reflexia totalitných systémov (vzťah židovskej komunity a štátnej moci po roku 1945)

2008 - 2009

Číslo projektu: 20/2008
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 
Zástupkyňa vedúceho: Blanka Soukupová, PhDr., CSc.

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2007 - 2008

Číslo projektu: 19/2007 
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc.,

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2007 - 2008

Číslo projektu: 19/2007 
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc.,

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 – 2007

Číslo projektu: 3/2004
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc. 

Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

2004 – 2007

Číslo projektu: 4/2004
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.