Ostatné

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 – 2007

Číslo projektu: 8/2004
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 - 2007

Číslo projektu: 3/2005
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc.