Ostatné

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 – 2007

Číslo projektu: 8/2004
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 - 2007

Číslo projektu: 3/2005
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc.

Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚESA SAV

2018

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí: etnologický výskum nemeckej menšiny

2018

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí: etnologický výskum nemeckej menšiny
Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
 

K aktuálnym výskumom slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku (spevnosť, jazyk, inštitúcie)

2017

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľka / vedúca: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018