VEGA

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

2021 - 2024

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0047/21

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania 

2019 - 2021

Reflexive Writing as a Method of Ethnographic Inquiry
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adam Wiesner, PhD. (2019-2020), Mgr. Soňa G. Lutherová (2021)
Číslo projektu: VEGA 2/0088/19