Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

ÚESA SAV, v. v. i., v súlade s  Národnou stratégiou otvorenej vedy  a Stratégiou SAV 2030, realizuje inštitucionálnu politiku Otvorenej vedy, t. j. politiku otvoreného prístupu (Open Access) k výsledkom výskumu. Umožňuje on-line prístup k vedeckým informáciám pre koncového používateľa bezplatne,  neobmedzene, bez porušenia autorských práv. Open Access publikácie vydané ÚESA SAV, v. v. i., majú licenciu Creative Commons (https://creativecommons.org/).
Publikácie sú indexované DOI identifikátorom, ktorý zabezpečuje jedinečnú identifikáciu digitálneho objektu a poskytuje trvalý odkaz na dokument.
Vedecké publikácie vydávané v ÚESA SAV, v. v. i. prechádzajú štandardným recenzným postupom. Rukopis je hodnotený dvoma externými odborníkmi na danú tému. Súhlasné posudky sú prerekvizitou na udelenie imprimaturu na publikovanie.

 

Nie

CROSSROADS OF JEWISH BRATISLAVA: AN ETHNOLOGICAL EXAMINATION OF THE JEWISH COMMUNITY BETWEEN THE 19TH AND 21ST CENTURIES

SALNER, Peter: Crossroads of Jewish Bratislava: An ethnological examination of the Jewish community between the 19th and 21st centuries. Berlin: Peter Lang GmbH, 2021, 160s. ISBN 978-3-631-85263-7.

TRANSACTIONAL ACTIVISM IN BRATISLAVA: A CASE STUDY OF NOVÁ CVERNOVKA CULTURAL AND CREATIVE CENTRE

WINKLER, Tomáš: Transancional activism in Bratislava: A case study of Nová Cvernovka CulturWINKLER, Tomáš: Transancional activism in Bratislava: A case study of Nová Cvernovka Cultural and creative centre. Bratislava: VEDA, 2021, 133 s., ISBN 978-80-224-1927-7 . al and creative centre. Bratislava: VEDA, 2021, 133 s., ISBN 978-80-224-1927-7 . 

CIVIL CEREMONIES IN SOCIALIST CZECHOSLOVAKIA AND POST-SOCIALIST SLOVAKIA

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Civil ceremonies in socialist Czechoslovakia and post-socialist Slovakia. Bratislava: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT, spol. s r. o, 2021, 147 s., ISBN 978-80-569-0944-7. 

THE SOCIO-CULTURAL CAPITAL OF SUCCESSFUL VILLAGES

Luther, D.: The Socio-Cultural Capital of Successful Villages. 1 vyd. Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2021. pp. 81. ISBN 978-80-569-0915-7.

NÁRODOPIS NA SLOVENSKU V SLUŽBÁCH TRETEJ RÍŠE

PANCZOVÁ, Zuzana, KILIANOVÁ, Gabriela, KUBISA, Tomáš: Národopis na Slovensku v službách tretej ríše. Bratislava: Marenčin PT, 2021, 195 s., ISBN  978-80-569-0959-1. 

AVION

HABERLANDOVÁ, Katarína, VOĽANSKÁ, Ľubica: Avion. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. 2021, 182 s., ISBN 978-80-973372-8-5 (online)
 

VINOHRADNÍCKE MESTO V ETNOLOGICKEJ PERSPEKTÍVE

POPELKOVÁ, Katarína: Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve. Bratislava: VEDA, 2021, 175 s., ISBN 978-80-224-1916-1 (print)

ANDREJ MELICHERČÍK – OSOBNOSŤ V DOBE, DOBA V OSOBNOSTI

HLOŠKOVÁ, Hana: Andrej Melicherčík - Osobnosť v dobe, doba v osobnosti. Bratislava: Marenčin PT, 2021, 245 s., ISBN 978-80-569-0917-1.

DRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU: IMPLEMENTAČNÁ PRAX A JEJ BARIÉRY

RIGOVÁ, Edita, DRÁĽOVÁ, Anna, KOVÁČOVÁ, Lucia: Druhošancové vzdelávanie na Slovensku: Implementačná prax a jej bariéry. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2021, 204 s., ISBN 978-80-973347-6-5.

DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT: DEDINY ROKA NA SLOVENSKU

LUTHER, Daniel, ed.: Dobré miesto pre život: Dedina roka na Slovensku. Bratislava: Veda, 2021, 175 s., ISBN I978-80-569-0924-9.