Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

Nie

Mozaika židovskej Bratislavy

SALNER, P.: Mozaika židovskej Bratislavy. Edícia: Bratislava-Pressburg. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2007. 199 s. ISBN 978-80-89218-37-0.

Chute a vône Slovenska (zborník)

Chute a vône Slovenska. Zborník štúdií o kulinárnych tradíciách. Zost. R. Stoličná. Martin: Slovenské národné múzeum 2007. ISBN 978-80-8060-211-6, 129 s. (ZBORNÍK)

The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989

The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2006. ISBN 80-224-0926-X., 466 s. (vyšlo v r.2007) Anglická verzia zborníka, ktorý vyšiel v roku 2005. (ZBORNÍK)

Neroľnícka rodina na Slovensku

Neroľnícka rodina na Slovensku. Zborník príspevkov z rovnomenného seminára. M. BOTÍKOVÁ, Ľ. HERZÁNOVÁ, M. BOBÁKOVÁ. (Eds.) Bratislava : Združenie Prebudená pieseň pre Katedru  etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave 2007. ISBN 978-80-88926-35-1, 191 s. (ZBORNÍK)

Changing Social Practices and Strategies. Case Studies from Central and Eastern Europe and Mongolia

Changing Social Practices and Strategies. Case Studies from Central and Eastern Europe and Mongolia. F. PINE, J. PODOBA. (Eds.) Bratislava: Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences 2007. ISBN 978-80-88997-37-5, 200 s. (ZBORNÍK)

Malé dejiny veľkých udalostí III.

Malé dejiny veľkých udalostí III: naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie, 14. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2007. 207 s. ISBN 978-80-88997-41-2. (ZBORNÍK)

Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku

Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Z. BEŇUŠKOVÁ, O. DANGLOVÁ. (Eds.) Bratislava : Ústav etnológie SAV, Bratislava : Centrum Ppre európsku politiku, Bratislava : Katedra etnológie a etnomuzikológie, Nitra 2007. ISBN 978-80-88997-35-1, 215 s. (ZBORNÍK)

Deti holokaustu.

VRZGULOVÁ, M.: Deti holokaustu. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu 2007. ISBN 978-80-969857-0-8, 154 s.

Mestá a dediny pod Malými Karpatmi

DANGLOVÁ, O. – ZAJONC, J. (Ed.): Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Etnologické štúdie. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2007. ISBN 978-80-88997-39-9, 240 s.

Svet mnohých „MY a ONI“. Kolektívne identity na súčasnom Slovensku

KRIVÝ, V. – DANGLOVÁ, O.:  Svet mnohých „MY a ONI“. Kolektívne identity na súčasnom Slovensku. Bratislava : Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity“, 2006. ISBN 80-85544-50-4, 185 s.