Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

Nie

Budúci rok v Bratislave alebo Stretnutie

SALNER, P.: Budúci rok v Bratislave alebo Stretnutie. Bratislava : Marenčin PT 2007. ISBN 978-80-89218-38-7, 200 s.

Úvod do gnosticizmu

BUŽEKOVÁ, T.: Úvod do gnosticizmu, 2005. Online na: www.quiniverse.sk/buzekova/lectures (VYSOKOŠKOLSKÝ UČEBNÝ TEXT)

Nové metódy a metodologické orientácie sociálnych vied: Interpretatívna a kognitívna antropológia

BUŽEKOVÁ, T.: Nové metódy a metodologické orientácie sociálnych vied: Interpretatívna a kognitívna antropológia. Online na: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta

Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Zost. M. KOVÁČ – A. KOVÁCS – T. PODOLINSKÁ. Bratislava : Chronos 2005 (vyšlo v r.2006). ISBN 80-89027-15-6, 327 s. (ZBORNÍK)

Od pohádky k fámě

Od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesní folkloristiky II. Brno 6. 6. 2002. Ed. J. POSPÍŠILOVÁ, E. KREKOVIČOVÁ.  Brno : Etnologický ústav AV ČR Brno – Ústav etnológie SAV, 2005 (vyšlo v r.2006). ISBN 80-85010-78-X, 132 s. (ZBORNÍK)

Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru

Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru. I.–II. Ed. H. HLÔŠKOVÁ, A.ZELENKOVÁ. Bratislava – Brno : Ústav etnológie SAV 2006. ISBN 80-968971-6-0,  232 s.. (ZBORNÍK)

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie. Ed. E. KREKOVIČOVÁ, V. PENČEV. Bratislava: Veda, Ústav etnológie SAV 2005 (vyšlo 2006 s vročením 2005). ISBN 80-224-0890-5, 200 s.

We Saw the Holocaust.

VRZGULOVÁ, M.: We Saw the Holocaust. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku 2005. ISBN 80-89008-19-4, 134 s. (vyšlo 2006 s vročením 2005)

Bratislavské kaviarne a viechy

SALNER, P.: Bratislavské kaviarne a viechy. Bratislava : Vydavateľstvo PT 2006. ISBN 80-89218-20-2, 171 s. 

Cesty k identite

SALNER, P.: Cesty k identite. Bratislava : Zing Print 2005. ISBN 80-88997-27-5, 240 s. (vyšlo 2006 s vročením 2005).