Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

Nie

Malý etnopolitický slovník

BENŽA, M.:  Malý etnopolitický slovník. Bratislava : Zing Print s.r.o. 2005. ISBN 80-88997-28-3, 43 s. 

E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií identít

LUTHER, D. (Ed.):  E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií  identít. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-88997-32-1. 192 s. 

Židovská komunita po roku 1945

SALNER, P. (Ed.): Židovská komunita po roku 1945 (zost. P. Salner). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2006. ISBN 80-88997-33. 184 s. 

Od folklórneho textu ku kontextu. K jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc.

KREKOVIČOVÁ, E. – POSPÍŠILOVÁ, J.  (Ed.): Od folklórneho textu ku kontextu. K  jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc. Etnologické štúdie 15.  Bratislava : Ústav etnológie SAV – Etnologický ústav AV ČR 2006. ISBN 80-969427-4-3, 214 s. 

Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie

KREKOVIČOVÁ a kol.: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie.  Bratislava : SAP 2005. ISBN 80-89104-84-3, 142 s. (vyšlo v r.2006).

Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja

DANGLOVÁ, O.: Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja. Bratislava : Zing Print 2006.  ISBN 80-88997-30-5, 189 s. 

Publikácia vychádza z etnologického výskumu vybraných vidieckych komunít na Slovensku po roku 1990.

Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto

KILIÁNOVÁ, G.: Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto. Bratislava : Ústav etnológie SAV a SAP 2005. ISBN 80-88880-68-8, 148 s. (vyšlo začiatkom roka 2006).

Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II.

Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký-ARM 333 2005. ISBN 80-89069-13-4, s. 193 a s. 283.

Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends

Ethnology in Slovakia  at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Ed. G. KILIÁNOVÁ, K. KOSTLIN, H. NIKITISCH, R. STOLIČNÁ. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005. ISBN 3-9-02029-10-2, 229 s.

Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“

Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“. Juraj, PODOBA (Ed.) Interná tlač 2005.