Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

Nie

Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends

Ethnology in Slovakia  at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Ed. G. KILIÁNOVÁ, K. KOSTLIN, H. NIKITISCH, R. STOLIČNÁ. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005. ISBN 3-9-02029-10-2, 229 s.

Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“

Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“. Juraj, PODOBA (Ed.) Interná tlač 2005.

Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie: Zborník zo seminára

Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie: Zborník zo seminára. J. MARUŠIAK, M. FERENCOVÁ. (Eds.) Bratislava: Ústav politických vied SAV, Veda, Vydavateľstvo SAV 2005. ISBN 80-224-0843-3, s. 186.

Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. dr. Ľubice Droppovej, CSc.

Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. dr. Ľubice Droppovej, CSc. Ed. H. HLÔSKOVÁ. Bratislava 2005. ISBN 80-88997-20-8. 215 str.

Mýty naše slovenské

Mýty naše slovenské. E. KREKOVIČ, E. MANNOVÁ, E. KREKOVIČOVÁ. (Eds.) Bratislava : AEP, 2005. ISBN 80-88880-61-0, 248 s.

Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí

Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí. D. LUTHER,  P. SALNER.  (Eds.) Bratislava : ÚEt SAV 2004.  ISBN 80-88997-18-6, 183 s.  (vyšlo v roku 2005 s vročením 2004).

Slovenské ľudové rozprávky

GAŠPARÍKOVÁ, Viera: Slovenské ľudové rozprávky. III. diel. Bratislava : Veda 2004. ISBN 80-224-0810-7, 872 s.  (Vyšlo v roku 2005)

Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike

KREKOVIČOVÁ, Eva: Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike. Bratislava : ÚEt SAV – ETERNA Press 2005. ISBN 50-969259-1-1, 128 s.

Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu

DANGLOVÁ, Oľga a kol. Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu. Bratislava : Zing Print 2005. ISBN 80-88997-25-9, 153 s.

Etnológia: Odborový rubrikátor

BENŽA, Mojmír: Etnológia: Odborový rubrikátor. Bratislava 2005. (Nákladom autora.) ISBN 80-969322-9-2, 87 s.