Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

Nie

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku: Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj.

BENŽA, Mojmír (editor). Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku: Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj. Našice : Zväz Slovákov v Chorvátsku 2005. ISBN 953-7277-01-1, 164 s., 219 máp, bibliografia.

Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine

BENŽA, Mojmír (editor). Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine. Užhorod : Mystecka linia 2005. ISBN 966-8764-12-9, 218 s., obr. príloha, bibliografia.

Tradičná kultúra regiónov Slovenska

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Tradičná kultúra regiónov Slovenska. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Veda 2005. ISBN 80-224-0853-0, 240 s.

Študentský projekt Stratení susedia – zabudnutá história

Študentský projekt Stratení susedia – zabudnutá história. VRZGULOVÁ, M. (Ed.) Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, Vydavateľstvo Svornosť, 2004, 48 s. ISBN 80-89008-18-6.

Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku

Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku. Ethnologia Slovaca et Slavica. Tomus XXX-XXXI,1998–1999. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzizy Komenského. Zborník štúdií venovaný 70. narodeninám Prof. Dr. J. Michálka, DrSc. PROFANTOVÁ, Z. (Ed.) Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, 212 s.

Modernizace, identita, stereotyp, konflikt

Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po Hilsneriádě SALNER, P. – SOUKUPOVÁ, B. (Eds.). Bratislava : ZING PRINT, 2004. 99 s. ISBN 80-888997-17-8.

Slavistická folkloristika na rázcestí

Slavistická folkloristika na rázcestí. XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane, august 2003. PROFANTOVÁ, Z. (Ed.). Etnologické štúdie 10. Bratislava : Ústav etnológie Slovenská akadémia vied, vydal Tomáš Písecký ARM 333, 2003, 116 s. I SBN 80-89069-10-X.

Kult a mágia v materiálnej kultúre

Kult a mágia v materiálnej kultúre. Zborník z konferencie: Kult a mágia v materiálnej kultúre. KREKOVIČ, E. (Ed.) – PODOLINSKÁ, T. (Co-ed.) Bratislava : SAS, Ústav etnológie SAV 2004, 110 s. ISBN 80-968040-30.

V službách etnografie. Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu /A néprajztudomány szolgálatában. Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére

V službách etnografie. Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu /A néprajztudomány szolgálatában. Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére. DIVIČANOVÁ, A. – KREKOVIČOVÁ, E. – UHRINOVÁ, A. (Eds.). Békéscsaba : VÚSM – ÚEt SAV 2004. 584 s. ISBN 963 86573-1-6.

Communities in Transformation: Central and Eastern Europe

Communities in Transformation: Central and Eastern Europe. KILIÁNOVÁ, G. (Ed.) – DANGLOVÁ, O. – KANOVSKÝ, M. (Eds.). Anthropological Journal on European Cultures, Volume 12, 2003. 209 s. LIT ISBN 3-8258-6977-6, ISSN 0960-0604. (Vyšlo v r. 2004.)