Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

ÚESA SAV, v. v. i., v súlade s  Národnou stratégiou otvorenej vedy  a Stratégiou SAV 2030, realizuje inštitucionálnu politiku Otvorenej vedy, t. j. politiku otvoreného prístupu (Open Access) k výsledkom výskumu. Umožňuje on-line prístup k vedeckým informáciám pre koncového používateľa bezplatne,  neobmedzene, bez porušenia autorských práv. Open Access publikácie vydané ÚESA SAV, v. v. i., majú licenciu Creative Commons (https://creativecommons.org/).
Publikácie sú indexované DOI identifikátorom, ktorý zabezpečuje jedinečnú identifikáciu digitálneho objektu a poskytuje trvalý odkaz na dokument.
Vedecké publikácie vydávané v ÚESA SAV, v. v. i. prechádzajú štandardným recenzným postupom. Rukopis je hodnotený dvoma externými odborníkmi na danú tému. Súhlasné posudky sú prerekvizitou na udelenie imprimaturu na publikovanie.

 

Nie

Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne

STOLIČNÁ, Rastislava. Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2004, 135 s. ISNB 80-969221-1-4.

Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a sémantické aspekty nášho stravovania)

STOLIČNÁ, Rastislava. Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a  sémantické aspekty nášho stravovania). Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2004, 173 s. ISBN 80-7090-7765-7.

Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. Bratislava : Ústav etnológie SAV a Merkur, 2004. ISBN 80-969163-5-1, 198 s.

Oldřich Sirovátka – folkloristické studie

Oldřich Sirovátka – folkloristické studie. HLÔŠKOVÁ , H. – POSPÍŠILOVÁ, J. (Eds.). Brno: 2002, 197 str. (ZBORNÍK)

Videli sme holokaust

Videli sme holokaust. VRZGULOVÁ, M. (Ed.). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2002. 128 s. (Vyšlo v r. 2003 s vročením 2002)

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kultura Slovaka u Jugoslavii

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kultura Slovaka u Jugoslavii. BENŽA, M. (Ed.). Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii a Ústav etnológie SAV, Bratislava, 2002 (vyšlo v roku 2003 s vročením 2002). 413 s., 296 máp. ISBN 86-903775-0-6.

Chatam Sofer memoriál

SALNER, P. – KVASNICA, M. Chatam Sofer memoriál. 1762-2002. Bratislava: Zing Print, 2002 (vyšlo v roku 2003). 223 s. ISBN 80-88997-15-1.

Kniha mapuje život a dielo tohto významného rabína, ale aj osudy miesta jeho posledného odpočinku. 

Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. O Del sa dikhel. Romano paťaviben pre Slovensko

Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. O Del sa dikhel. Romano paťaviben pre Slovensko. KOVÁČ, M. (ed.) – MANN, A. B. (Eds.). Bratislava: Chronos, 2003. 346 s.
 

Heroes or Bandits: Outlaw traditions in the Carpathian region

Gašparíková, V. (Ed.): Heroes or Bandits: Outlaw traditions in the Carpathian region. Budapešť: European Folklore Institute, 2002. 456 s.

Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. Narodna kultura Slovaka v Hrvatskoj

BENŽA, M. (Ed.). Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. Narodna kultura Slovaka v Hrvatskoj.Našice: Zväz Slovákov v CHR, 2002. 160 s.