Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

ÚESA SAV, v. v. i., v súlade s  Národnou stratégiou otvorenej vedy  a Stratégiou SAV 2030, realizuje inštitucionálnu politiku Otvorenej vedy, t. j. politiku otvoreného prístupu (Open Access) k výsledkom výskumu. Umožňuje on-line prístup k vedeckým informáciám pre koncového používateľa bezplatne,  neobmedzene, bez porušenia autorských práv. Open Access publikácie vydané ÚESA SAV, v. v. i., majú licenciu Creative Commons (https://creativecommons.org/).
Publikácie sú indexované DOI identifikátorom, ktorý zabezpečuje jedinečnú identifikáciu digitálneho objektu a poskytuje trvalý odkaz na dokument.
Vedecké publikácie vydávané v ÚESA SAV, v. v. i. prechádzajú štandardným recenzným postupom. Rukopis je hodnotený dvoma externými odborníkmi na danú tému. Súhlasné posudky sú prerekvizitou na udelenie imprimaturu na publikovanie.

 

Nie

(Môj) židovský humor. Židovský vtip ako faktor identity

SALNER, Peter: (Môj) židovský humor. Židovský vtip ako faktor identity. Bratislava: Zing Print, 2002. 152 s.

Agrárna kultúra Slovenska. Premeny v čase

SLAVKOVSKÝ, Peter: Agrárna kultúra Slovenska. Premeny v čase. Bratislava: VEDA, 2002. 240 s.

Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí.

SALNER P., LUTHER, D. (Eds.).: Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí. Bratislava: Zing Print, 2001. 239 s. 

Romský dějepis

MANN, Arne B.: Romský dějepis, Praha: Nakladatelství Fortuna, 2001. 48 s. (VYSOKOŠKOLSKÝ UČEBNÝ TEXT)

Etnológia a kultúrne dedičstvo

Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník venovaný jubileu Soni Kovačevičovej. DANGLOVÁ, O. – STOLIČNÁ, R. (Eds.). Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2001, 184 s.

Kuchyňa našich predkov

STOLIČNÁ, Rastislava: Kuchyňa našich predkov. Bratislava: Bratislava: Veda, 2001. 227 s., far. obr.

Tradičná kultúra a generácie

Tradičná kultúra a generácie. HLÔŠKOVÁ, H. (Ed.). Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2000. 178 s. (ZBORNÍK)

O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (folkloristické pohľady)

LEŠČÁK, Milan: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (folkloristické pohľady). Bratislava: Prebudená pieseň – združenie, 2001.175 s.

Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou

SALNER, Peter: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Židovská obec Bratislava, Inštitút judaistiky UK, 2000. 295 s.

Lacandónci – poslední praví Mayovia

KOVÁČ, Milan – PODOLINSKÁ, Tatiana: Lacandónci – poslední praví Mayovia. Bratislava: Katedra etnológie – Oddelenie religionalistiky FiFUK a vydavateľstvo Chronos, 2001. 97 s.