Quo vadis domine?

11.9.2017 13:00
Ústav etnológie SAV spolu s ​Českou křesťanskou akademiou a Prírodovedeckou fakultou UK Vás pozývajú na kolokvium slovenskej sekcie Templeton projektu "The Future of Religious Faith from Central European Perspective”

Kolokvium sa uskutoční 11.9.2017 od 13h v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (Ilkovičova 6, miestnosť B1-322 PLUS).

Program

  • Pavol Bargár „Byť cirkvou v dnešnej dobe: niekoľko téz“ Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Praha
  • Tatiana Podolinská a Juraj Majo „Kam kráča religozita na Slovensku?“ Ústav etnológie SAV, Bratislava; Univerzita Komenskeho, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
  • Ondrej Prostredník „Zvesť evanjelia ako služba pri sceľovaní rozdelenej spoločnosti“ Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • Karol Moravčík „Inštitúcia nad evanjeliom / Skúsenosť po získaní slobody“ kňaz rímskokatolíckej cirkvi, predseda Teologického fóra
  • Dušan Jaura „Ako uvažujeme o rozvoji charakteru stredoškolákov - spiritualita všedného dňa v sekulárnom prostredí“ riaditeľ Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, člen Cirkvi Bratskej

Kolokvium sa koná v rámci projektu „The Religious Faith from Central European Perspective“, podporovaného Templetonovou nadáciou.

Na fotografii: zľava Dušan Jaura, Karol Moravčík, Ondrej Prostredník, Tatiana Podolinská, Juraj Majo, Pavol Bargár

Prílohy: 
Galéria: