Racial Displacements: Peripheries, Camps and Resistance

Náš kolega Daniel Škobla v dňoch 18. -19. júna  vystúpil s príspevkom The return of Roma migrants: challenging the racial order in Eastern Slovakia na medzinárodnej konferencii  s názvom Racial Displacements: Peripheries, Camps and Resistance organizovanej Univerzitou v Birminghame.
Prezentácia bola založená na výsledkoch antropologických výskumov v regióne východného Slovenska, ktoré počas posledných troch rokov absolvoval s kolegami z Palackého univerzity v Olomouci.  Analýza sa zamerala na vzťahy medzi Rómami a ich nerómskymi susedmi. Každodenný život v slovenskom vidieckom prostredí bol postavený po desaťročia na rasovej segregácie ale tento status quo sa nedávno spochybnil migráciou Rómov do Spojeného kráľovstva. Akumulácia ekonomického, kultúrneho a symbolického kapitálu umožnila niektorým Rómom vrátiť sa do svojej obce a konfrontovať svoju nízku sociálnu pozíciu a narušiť priestorové a symbolické hranice segregácie. V rámci neoficiálneho programu informoval účastníkov konferencie o paltforme DRIM – Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants v rámci ktorého sa spúšťa komplexná, viacjazyčná a nadnárodná informačná platforma DANUBE COMPASS, ktorú majú používať verejné inštitúcie, mimovládne organizácie a migranti. Konferencia trvala dva dni, pozostávala z  19 panelov a zúčastnilo sa na nej viac ako 40 sociálnych vedcov a vedkýň.

https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/superdiversity-institute/events/2018-conference/index.aspx

program:

https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2018/iris-conference-programme-2018.pdf
 

Galéria: 
Nie