Realizácia dvojitej etnokultúrnej identity. Bulharsko-slovenské vzťahy

Medzinárodný projekt

Spoluriešiteľské inštitúcie: Inštitút folklóru Bulharskej akadémie vied, Sofia, Bulharsko; Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR

Koordinátori projektu: Za bulharskú stranu Vladimir Penčev; za slovenskú stranu Eva 
Krekovičová 

Doba riešenia: 2008 – 2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: