Realizácia dvojitej kultúrnej identity. Bulharsko-slovenské vzťahy

Medzinárodný projekt - Double Ethnocultural Identity in Practice

Typ projektu: Spoločný medziústavný výskumný projekt Ústavu etnológie SAV a Inštitútu folklóru Bulharskej akadémie vied, Sofia, Bulharská republika

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.

Dátum začatia/ukončenia projektu: 1.1.2008 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: