Reflexia totalitných systémov (vzťah židovskej komunity a štátnej moci po roku 1945)

Číslo projektu: 20/2008

Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 

Zástupca vedúceho: Blanka Soukupová, PhDr., CSc.

Riešitelia: Ivica Bumová, PhD., Hedvika Novotná, Mgr., Silvia Singerová, Mgr.

Doba riešenia projektu: 01. 2008 – 12. 2009

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: