Reflexie holokaustu a židovská identita

Vnútroústavný projekt

Reflections on the Holocaust and Jewish identity

Číslo projektu: 27/2008 

Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho: Peter Salner, PhDr., DrSc.
 
Riešitelia: Ivica Bumová, PhD.

Doba riešenia projektu: 03. 2010 – 02. 2013

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: