Religion and Education: Forming the Public Space in Contemporary Europe

7.rámcový Cooperation Work Programme Socio-Economic Sciences and the Humanities, Activity: 8.3. Major trends in society and their implications, Area: 8.3.3. Cultural interactions in an international perspective, Topic: SSH-2009 - 3.3.2. Religion and secularism across Europe

Funding scheme: Collaborative project (small or medium-scale focused research project) 

Hlavný koordinátor: Ústav religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, Brno, PhD. David Václavík, PhD. Milan Fujda 

Spoluriešiteľka z ÚEt SAV: Tatiana Podolinská 

Stav schvaľovania: návrh sa pripravuje

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: