Religion as a path to change? The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia


PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš: Religion as a path to change? The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung e. V., Slovakia: Institute of Ethnology SAS, 2011. 48 s. ISBN 978-80-8914-209.
 

Publikácia po prvýkrát v anglickom jazyku prináša detailný prehľad práce registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských hnutí medzi Rómami na Slovensku. Zároveň popisuje ich možnosti a efektivitu v kontexte sociálnej inklúzie Rómov. Kniha predstavuje výsledky rozsiahleho akademického výskumu autorov o misijnej práci a jej vplyve na inklúziu Rómov.

Publikácia je dostupná online tu. 

Menu?: 
Nie