Religion as a Path to Change? The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia


PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš: Religion as a path to change? The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung e. V., Slovakia: Institute of Ethnology SAS, 2011. 48 s. ISBN 978-80-8914-209.

Publikácia prináša unikátny prehľad práce veľkých, malých, registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských hnutí, pôsobiacich medzi Rómami na Slovensku. Zároveň naznačuje možnosti a mieru efektivity sociálnej inklúzie Rómov. Pastorálna práca medzi Rómami vo všeobecnosti nemôže nahradiť štátne programy inklúzie rómskej populácie do majoritnej spoločnosti. Rozsiahly vedecký výskum však potvrdill, že z hľadiska vynaložených prostriedkov a účinku misionárna práca predstavuje efektívny nástroj spoločenskej zmeny.

Publikácia vyšla v anglickom jazyku.

Menu?: 
Nie