Religiousness of Slovak Roma

Medzinárodný projekt

Koordinátor: Budapeštianska pobočka OSF – Roma Culture a Husova nadace 

Koordinátorka za slovenskú stranu: T. Podolinská, PhD., Ústav etnológie SAV, Bratislava

Riešiteľka z ÚEt SAV a výstup v roku 2001: T. Podolinská – terénny výskum na Slovensku vo vybraných rómskych osadách – mapovanie základných znakov religiozity Rómov na Slovensku

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: