Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve


BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. Bratislava : Ústav etnológie SAV a Merkur, 2004. ISBN 80-969163-5-1, 198 s.