„ReUrbanMobil“ European Project Fifth Framework Programme

„ReUrbanMobil“ European Project Fifth  Framework Programme "Mobilising Reurbanisation on condition of demographic change“

Číslo projektu: 11/2005 

Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Zástupkyňa vedúcej: Erika Horanská, Ing. arch.

Riešiteľka: Lucia Gembešová  

Doba riešenia projektu: 05. 2005 – 12. 2006 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: