Rituál, konflikt a konsenzus: Porovnávacie prípadové štúdie Ázie a Európy

15.4.-18.4. 2010

Medzinárodná konferencia spoluorganizovaná Ústavom etnológie SAV a Insituet fuer Sozial Anthropologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften (OAW). Podujatia sa zúčastnilo 12 účastníkov. 

Miesto konania: Budmerice

Organizačná príprava: G. Kiliánová, T. Bužeková, M. Ferencová